Žactvo – atletická průprava

Představuje se Vám oddělení žákyň a žáků. Do tohoto oddělení chodí nejčastěji děvčata, ale i chlapci, ve věku od 6 - 12 let. Věková hranice není přesně dána a částečně závisí např. na starším sourozenci v oddělení. Dále zde pokračují děti z oddělení předškolních dětí – II (starších).. Všichni mají zájem o klasické cvičení na nářadí - žíněnka, hrazda, koza, kruhy, šplh a pod. Celé cvičení je prokládáno novými formami cvičení - rozcvička na hudbu, overbaly, padák ….
Do úterního oddělení v budově Jugoslávská chodí děvčata i chlapci ve věku 5-11 let. Během podzimu a zimy se věnujeme hlouběji základům sportovní gymnastiky (sestavy), v létě je kondiční průprava pro atletiku – trojboj či čtyřboj dle věku cvičence.
Všechny zájemce o pohyb zveme srdečně do našich řad. Přijďte si to vyzkoušet. Budeme se těšit.

Co s sebou?
- elastické kalhoty, tričko a pantofle nebo Jarmilky,
- malé pití

Upozornění:
Nenoste hodinky, prstýnky, náramky atd.
Volné vlasy padající do obličeje omezující vidění a orientaci.
Do cvičení nechoďte, prosím, nemocní, ohrožujete tím své zdraví, ale i zdraví ostatních cvičenců!!!!!
Do tělocvičny je zakázáno vnášet a jíst jídlo.

Cvičitelé a děti se schází před školou. Po vstupu do budovy školy se cvičenci přezují a převlečou. Oblečení a boty se nechávají ve vyhrazené šatně. Bohužel škola má v podmínkách zákaz vnášení jízdních kol, koloběžek, srážedel.
Společně se odchází do tělocvičny. Do tělocvičny je možné vstoupit pouze, je-li přítomen cvičitel. Po skončení cvičení všichni opouští tělocvičnu, cvičitel odchází poslední.

Odevzdáním přihlášky a zaplacením se rodič i dítě stávají členy tělovýchovné jednoty. Členové jednoty jsou pojištěni pro případ úrazu u Kooperativa pojišťovny. Členové si mohou sjednat v případě potřeby i výhodné cestovní pojištění. Informace na www.caspv.cz

Kdy cvičíme

Čtvrtek

  • Mladší žactvo

    -

    Andrea Hanusová, Tomáš Novotný, E.+R. Jalovečtí Andrea Hanusová, Tomáš Novotný, E.+R. Jalovečtí

Kontakt

Eva a Rudolf Jalovečtí
info@tjslovancp.cz