O jednotě

TJ Slovan Černá Pole Brno vznikla v r. 1956, tedy v době, kdy se v naší zemi uskutečnila již druhá reorganizace tělovýchovy a sportu a po zániku organizace Sokola i Orla. Jednota patřila kmenově svazu zaměstnancům v brněnském tisku a jeho příslušníci tvořili vedení tělovýchovné jednoty. Neměli v Černých Polích na růžích ustláno. Jednota neměla svou vlastní tělocvičnu a využívala ve své bohaté činnosti školní sportovní prostory. Stavba vlastního sportovního stánku byla několikráte zahájena, ale její dokončení se nikdy neuskutečnilo pro různé byrokratické úřední zásahy. Přesto se TJ Slovan Černá Pole měla čile k činu a jeden čas měla i 18 oddílů. Jeden z nich – sportovní gymnastika – který vedla rodina Křížových, známých a úspěšných trenérů v tomto sportovním odvětví, se nakonec osamostatnila jako TJ Gymnastika Lesná.
Struktura TJ Slovan Černá Pole doznala významných změn po roce 1989. Mezi nejdůležitější patří transformace oddílu ZRTV do Asociace sportu pro všechny (ASPV), ve které se podařilo zachovat všechna oddělení z dřívějška, ale i zavést nové formy protažení těla. Patří sem mimo jiné kondiční cvičení pro ženy. Od minulé sezóny pracuje oddíl zdravotní tělesné výchovy (ZdTV), který navštěvují především senioři, neboť se zde využívají prvky jógy, strečinku, kalanetiky a tai-chi.
Personální zajištění má TJ Slovan Černá Pole Brno velmi kvalitní. Ve všech oddílech vedou cvičence zkušení a kvalitní instruktoři. Za dobu svého působení se stali dva z nich nositeli zlatého odznaku M.Tyrše, dalších devět zdobí stříbrný odznak M.Tyrše a dalších 38 členů cvičitelského sboru jsou nositeli odznaku “Vzorný cvičitel”!
Bez odezvy nezůstal vznik Eurotýmů (EUT) ve světě (přišel k nám ze Skandinávie) a tak skupina juniorek pilně posilovala svou výkonnost ve třech částech EUT: akrobacii, trampolínce a prostných. Z řady úspěchů jejich členek v uplynulých sezonách vyniká 2.místo na MČR EUT v kategorii senior.
I když páteří činnosti TJ Slovan Černá Pole Brno jsou rekreačně-zdravotní cvičení, přesto TJ Slovan Černá Pole prošla řada jedinců, kteří později ve své sportovní činnosti vyrostli ve velmi výkonné sportovce. Z nich je nejznámější závodnice Komety Brno v plavání, reprezentantka ČR Věra Netrefová – Černá.
Součástí TJ je i oddíl basketbalu , který se po dobu působení v naší jednotě rozrostl z jednoho na tři družstva, která nyní hrají nejvyšší městskou soutěž , oblastní přebor II. třídy a v neposlední řadě II. ligu mužů . V oddíle pracují kvalifikovaní trenéři a členy našeho oddílu jsou také rozhodčí , kteří rozhodují české soutěže a dokonce se může naše jednota pyšnit rozhodčím mezinárodních kvalit.
Kdo by se chtěl zapojit do některého z řady oddílů ASPV, najde většinu informací na našem webu nebo telefonickým kontaktem, kde získá další informace.