Rodiče s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi je velice oblíbenou formou společných činností s dětmi od dvou let. Známou osobností a propagátorkou tohoto cvičení v naší republice je prof. Jana Berdychová.

Hlavním cílem cvičení rodičů a dětí je systematicky rozvíjet pohybové dovednosti dětí ve spolupráci s jejich rodiči a podporovat kladný vztah k pohybu jako součást zdravého způsobu života. Společné cvičení s vlastním dítětem je prospěšné jak pro dítě, tak pro rodiče.

Protože dítě nedokáže udržet pozornost delší dobu, skládá se cvičení z mnoha drobných her a krátkých motivovaných činností ve spolupráci s rodiči. Struktura a obsah cvičební lekce závisí na složení skupiny dětí i dospělých, spontánní a řízené činnosti se střídají a přítomnost rodičů umožňuje různé varianty cvičení.

Uvítáme rodiče s dětmi ve věku 2 – 3 roky (včetně). Naše hodiny jsou plné zábavy a her, ve kterých děti nenásilnou formou učíme základní fyzické dovednosti, jako běh, skoky, hody, koordinaci, obratnost, rozvoj motoriky atd. Cvičení probíhá v tělocvičně Masarykovy ZŠ Zemědělská 29. K dispozici máme veškeré tělocvičné vybavení jak tradiční, tak i netradiční. Děti se seznámí s žíněnkami, kruhy, lavičkami, švédskou bednou, žebřinami, kozou, švihadly, obručemi, overbally, trampolínkou, padákem, barevnými balonky, skákacím pytlem či chůdičkami. Každá hodina cvičení pro rodiče s dětmi je provázena veselými říkankami a písničkami s kamarádem Mufíkem.

Co s sebou?
tričko, krátké nebo dlouhé elastické kalhoty (tepláky v případě, že budeme venku dle počasí)
Sportovní čistou obuv do tělocvičny (bez kamínků, bez černé podrážky, ne papučky, ne ponožky)
Malé pití

Upozornění:
Rodiče a děti se řídí se pokyny cvičitele, necvičí svévolně na jiném než určeném nářadí.
Rodiče poskytují dítěti dopomoc dle pokynů cvičitele. Rodiče pomáhají cvičiteli s přípravou nářadí. Je zakázáno vstupovat na schody na galerii.
Nenoste hodinky, prstýnky, náramky atd.
Volné vlasy padající do obličeje omezující vidění a orientaci.
Do cvičení nechoďte, prosím, nemocní, ohrožujete tím své zdraví, ale i zdraví ostatních cvičenců!!!!!
Do tělocvičny je zakázáno vnášet a jíst jídlo.

Rodiče a děti se schází před školou. Po vstupu do budovy školy se rodiče a děti přezují a převlečou. Oblečení a boty se nechávají ve vyhrazené šatně. Bohužel škola má v podmínkách zákaz vnášení jízdních kol, koloběžek, srážedel. Kočárky je možné umístit v šatně.
Společně se odchází do tělocvičny. Do tělocvičny je možné vstoupit pouze, je-li přítomen cvičitel. Po skončení cvičení všichni opouští tělocvičnu, cvičitel odchází poslední.

Odevzdáním přihlášky a zaplacením se rodič i dítě stávají členy tělovýchovné jednoty. Členové jednoty jsou pojištěni pro případ úrazu u Kooperativy pojišťovny. Členové si mohou sjednat v případě potřeby i výhodné cestovní pojištění. Informace na www.caspv.cz

Kdy cvičíme

Středa

  • Rodiče a děti

    -

    Petra Bonová-Mičánková, Lucie Nováčková Petra Bonová-Mičánková, Lucie Nováčková

Kontakt

Petra Bónová
bonova.petra@post.cz
Mob: 603570794